סט ממ"ד

חלון הדף – צד פנימי ומנגנון נעילה
חלון הדף – צד חיצוני

חלון הדף – צד פנימי ומנגנון נעילה

חלון הדף – צד חיצוני

בעבודה – דלת ממ"ד דור חדש
דלת ממ"ד דור חדש בהתאמה

בעבודה – דלת ממ"ד דור חדש

דלת ממ"ד דור חדש בהתאמה

הכנה למסנן ממ"ד

הכנה למסנן ממ"ד