בדיקת לחץ מערכת אינסטלציה

כחלק מהפעולות שיש לנקוט בכדי שנוכל לקבל אישור אכלוס למבנה (טופס 4) יש לבצע בדיקת לחץ מערכת אינסטלציה ובדיקת אטימות למערכת שבלעדיהן לא יהיה ניתן לקבל את האישורים, סיטואציה לא נעימה שיכולה לגרור איחור באכלוס ובעיות ביורוקרטיות רבות שמהן רצוי להימנע.במהלך הבנייה נדרשות מספר בדיקות בחלקי מערכות האינסטלציה וביניהן:

  • בדיקת מערכת הדלוחין ונקזים.
  • בדיקת קולטני מי גשם.
  • בדיקת צנרת הספקת מים.

המומחים בתחום יכולים לבצע מספר בדיקות בביקור אחד, וישנן בדיקות נוספות שאמנם אינן בגדר חובה על פי תו התקן לקבלת טופס 4, אך הן חשובות לא פחות.

מדובר בבדיקת אטימות לצנרת מים ולצנרת דלוחין, לצנרת קולטני מי גשם, צנרת ביוב וצנרת מתחת למבנה. בדיקת מערכת הדלוחין והנקזים הינה בדיקה נפרדת אותה עורכים אחת לכל שמונה יחידות דיור בכל מבנה מגורים.

את בדיקת האטימות בלחץ מבצעים לפי טיח וכיסוי צנרת, וגם היא מוגדרת כאחת לכל שמונה יחידות דיור במבנה מגורים. במהלך ההכנה לבדיקת לחץ ואטימות למערכת אינסטלציה יש להכין את הצנרת בלחץ 12 בר, וניתן לשלב את הבדיקה ביחד עם בדיקה נוספת הנקראת קולטני גשמות (בדיקה לכל קטע צינור לפני יציקה או כיסוי). רוב הבדיקות הכרחיות וחלקן צריכות להתבצע כשחלקי המערכות עדיין גלויים ולפני כיסויים ויש לקחת זאת בחשבון.